Tarptautinis bakalaureatas

 1. Pradžia
 2. Tarptautinis bakalaureatas

Mokinių, kviečiamų mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą, sąrašai skelbiami čia.

Informacinis susirinkimas

Informacinis susirinkimas organizuojamas 2024 m. kovo 14 d. 18.00 val. Registracija iki 2024 m. kovo 13 d. 12.00 val. Registracija baigta.

Konsultacijos

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į TB DP koordinatorę Liną Labžentienę el. paštu l.labzentiene@vvdg.lt arba telefonu +370 (607) 42 835.

Tarptautinio bakalaureato (TB) mokyklų ugdymo filosofija

TB siekia ugdyti dėmesingus, smalsius ir rūpestingus jaunuolius, kurie per tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Jie atsakingai suvokia planetos išsaugojimo poreikį. TB organizacija (IBO) bendradarbiauja su mokyklomis, vyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad atnaujintų ugdymo programas ir išlaikytų vieningą, griežtą ir patikimą vertinimą. Šios programos skatina jaunus žmones visame pasaulyje tapti aktyviais, atjaučiančiais ir visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, kurie supranta, kad kiti su savo skirtumais taip pat gali būti teisūs.

Tarptautinio bakalaureato mokinys siekia tapti:

 • bendraujančiu,
 • tyrinėjančiu,
 • nebijančiu rizikuoti,
 • principingu,
 • atviru pasauliui,
 • besirūpinančiu,
 • plačių pažiūrų,
 • visapusišku,
 • savikritišku,
 • mąstančiu.

TB Diplomo programa

TB DP yra dvejų metų trukmės ugdymo programa, skirta III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Programa, kurios mokomoji kalba – anglų, skatina holistinį požiūrį į mokymąsi, bendruomeniškumą bei žinių siekimą. Diplomo programa pasižymi aukštais ugdymo kokybės standartais, pagrįstais akademiniais reikalavimais ir subalansuotu ugdymo planu. 

TB Diplomo programos struktūra

Mokymo programą sudaro DP branduolys ir šešios dalykų grupės: 1) gimtoji kalba ir literatūra, 2) užsienio kalbos, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos ir taikomieji mokslai, 5) matematika, 6) pasirenkamieji dalykai. 

Privaloma mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės. Tris dalykus aukštesniuoju lygiu (HL) ir tris standartiniu lygiu (SL). Per dvejus metus, aukštesniojo lygio (HL) kursui skiriama 240 valandų, o standartinio lygio (SL) – 150 valandų. 

Branduolio dalykai

Kiekvienam mokiniui privalomi TB DP branduolio dalykai: žinių teorija, išplėstinis rašinys ir kūrybos, sporto bei socialinė veikla.

Žinių teorija (TOK) – 100 valandų kursas, kuris orientuotas į kritinio mąstymo ugdymą ir skatinantis mokinius apmąstyti, iš kur jie žino tai, ką teigia žinantys, ir paaiškinti žinojimo esmę. 

Išplėstinis rašinys (EE) – savarankiškas tiriamasis rašto darbas, kurį mokinys rengia pasirinkta tema. Dirbdamas individualiai bei konsultuodamasi su mokytojais ir EE koordinatoriumi, mokinys pateikia 4000 žodžių rašto darbą.

Kūrybos, sporto ir socialinė veikla (CAS), kuri skatina mokinius mokytis iš patirties, rodyti iniciatyvumą ir atkaklumą, ugdyti bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir jų priėmimo įgūdžius. Šiai veiklai skiriamos 2–3 val. per savaitę.

Gimnazijoje siūlomų Diplomo programos dalykų pasirinkimas

Dalykų ir jų lygių sąrašas

Dalykai Dalykų lygiai ir pamokų skaičius
1 grupė: Lietuvių literatūra  HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę
2 grupė: Anglų kalba ir literatūra  HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę
3 grupė: Istorija  arba psichologija  HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę
4 grupė: Fizika arba biologija  HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę
5 grupė: Matematika  HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę
6 grupė: Istorija, psichologija, kompiuterių mokslas (IT), fizika arba biologija HL – 6 val. arba SL – 4 val. per savaitę

 

Mokinių priėmimas

Mokiniams, kurie mokosi VVDG Mokiniams, kurie mokosi kitose mokyklose
 1. Iki kovo 31 d. per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime mokytis pagal TB DP programą. Laukelyje Specifiniai pageidavimai nurodoma „Stojimas į TB DP programą“. E-sistemoje pateikiami šie dokumentai:
  • individualus TB DP mokomųjų dalykų pasirinkimas pagal gimnazijos šabloną (atsisiųsti šabloną);
  • mokyklos pažyma apie pasiekimus 9 ir 10 klasėje;
  • mokyklos pažymėjimą, kad mokinys išklausė įvadinį TB kursą gimnazijoje;
  • informacija apie mokinio laimėjimus (I, II, III vietas) miesto, respublikos ar tarptautinėse olimpiadose iš TB DP dalykų (žr. Priedas Nr. 1).
 2. Balandžio 16 d. 14.00 val. laikomas anglų kalbos ir matematikos stojamasis egzaminas, rašomas motyvacinis laiškas. Visi darbai atliekami anglų kalba.
 3. Mokinių kviečiamų mokytis pagal TB DP programą sąrašai skelbiami gegužės 3 d. Informacija skelbiama gimnazijos el. puslapyje bei Vilniaus miesto savivaldybės e-sistemoje. 
 4. Gegužės 22 d. organizuojamas pakartotinis mokinių, įstojusių į laisvas programos vietas, skelbimas.
 5. Mokymosi sutartys pasirašomos iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 
 6. Rugpjūčio 30 d. organizuojamas įvadinis mokinių, priimtų mokytis pagal TB DP programą, susirinkimas.

Papildomas mokinių priėmimas

 • Papildomas priėmimas vykdomas tik esant laisvų vietų.
 • Iki rugpjūčio 26 d. per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime mokytis pagal TB DP programą.
 • Rugpjūčio 27 d. 09.00 val. laikomas anglų kalbos ir matematikos stojamasis egzaminas, rašomas motyvacinis laiškas. Visi darbai atliekami anglų kalba.
 1. Iki kovo 31 d. per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime mokytis pagal TB DP programą. Laukelyje Specifiniai pageidavimai nurodoma „Stojimas į TB DP programą“. E-sistemoje pateikiami šie dokumentai:
  • individualus TB DP mokomųjų dalykų pasirinkimas pagal gimnazijos šabloną (atsisiųsti šabloną);
  • mokyklos pažyma apie pasiekimus 9 ir 10 klasėje;
  • mokyklos pažyma apie tai, kad mokinys mokėsi pagal Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (angl. IB Middle Years Program (MYP));
  • informacija apie mokinio laimėjimus (I, II, III vietas) miesto, respublikos ar tarptautinėse olimpiadose iš TB DP dalykų (žr. Priedas Nr. 1).
 2. Balandžio 16 d. 14.00 val. laikomas anglų kalbos ir matematikos stojamasis egzaminas, rašomas motyvacinis laiškas. Visi darbai atliekami anglų kalba.
 3. Mokinių kviečiamų mokytis pagal TB DP programą sąrašai  skelbiami gegužės 3 d. Informacija skelbiama gimnazijos el. puslapyje bei Vilniaus miesto savivaldybės e-sistemoje. 
 4. Gegužės 22 d. organizuojamas pakartotinis mokinių, įstojusių į laisvas programos vietas, skelbimas.
 5. Mokymosi sutartys pasirašomos iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 6. Rugpjūčio 30 d. organizuojamas įvadinis mokinių, priimtų mokytis pagal TB DP programą, susirinkimas.

Papildomas mokinių priėmimas

 • Papildomas priėmimas vykdomas tik esant laisvų vietų.
 • Iki rugpjūčio 26 d. per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime mokytis pagal TB DP programą.
 • Rugpjūčio 27 d. 09.00 val. laikomas anglų kalbos ir matematikos stojamasis egzaminas, rašomas motyvacinis laiškas. Visi darbai atliekami anglų kalba.

Papildomas mokinių priėmimas

Priedas Nr. 1

Olimpiadų sąrašas

Konkursai ir olimpiados (miesto ir šalies etapai)

 1. Lietuvos mokinių lietuvių kalbos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 2. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas  9/10 kl. (I-III vieta)
 3. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 9/10 kl.  (I-III vieta)
 4. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 5. Viešojo kalbėjimo anglų kalbos konkursas 9/10 kl. (I-III vieta)
 6. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 7. Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada 9 kl. (I-III vieta)
 8. Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 9. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 10. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)
 11. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 10 kl. (I-III vieta)
 12. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 9/10 kl. (I-III vieta)

Konkursai ir olimpiados (tarptautinis etapas)

 1. Pasaulinės astronomijos ir astrofizikos e-varžybos (I-III vieta)
 2. Tarptautinė biologijos olimpiada (I-III vieta)
 3. Tarptautinis matematikos konkursas PANGEA 9/10 kl. (I-III vieta)
 4. Baltijos šalių informatikos olimpiada (I-III vieta)
 5. Tarptautinė informatikos olimpiada (I-III vieta)
Meniu