Mokinių priėmimas

 1. Pradžia
 2. Mokinių priėmimas

Dėl mokinių priėmimo į gimnaziją kviečiame konsultuotis el. paštu priemimas@vvdg.lt.

Prašymo į gimnaziją pateikimas

Informuojame, kad prašymai į visas Vilniaus miesto mokyklas teikiami per Vilniaus miesto savivaldybės administruojamą elektroninę prašymų teikimo į mokyklas sistemą. Prieš jungiantis prie prašymų teikimo į mokyklas sistemos prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje skelbiama Priėmimo į mokyklas tvarka ir dažniausiai užduodamais klausimais, Mokyklų žemėlapyje pasitikrinti, kuriai Vilniaus miesto mokyklai yra priskirta Jūsų gyvenamoji vieta.

 1. Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
 2. Jei mokinys nestoja į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu (į Vilniaus licėjų, Biržiškos, Žirmūnų gimnaziją) arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programą ar savitos pedagoginės sistemos elementus (VGTU inžinerijos licėjų, Tuskulėnų gimnaziją, Vilniaus Ozo gimnaziją, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją, Vilniaus Fabijoniškių gimnaziją) (aprašo 25.1 punktas ir aprašo 1 priedas), stodamas į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, prašymą pildo ir dokumentus pateikia tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Stojant į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją reikalingi dokumentai:

 • pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (aprašo 58 punktas);
 • mokinio I-III vietos konkursuose, olimpiadose laimėjimai (žr. gimnazijos puslapyje skiltį „Papildomas konkursinis balas už mokinio laimėjimus  ir neformaliojo švietimo mokyklų lankymą)
 • neformaliojo švietimo mokyklų lankymo pažyma;
 • pasirinkus profilį papildomai pridedami:

o tiriamojo darbo projektas;
o pažyma apie mokinio 8 kl. mokomųjų dalykų I pusmečio arba I-II trimestrų pasiekimus su mokyklos antspaudu;
o dokumentai, patvirtinantys mokinio paskutinių dviejų metų patirtį, susijusią su pasirinktu profiliu.

3. SVARBU: Jei mokinys stoja bent į vieną mokyklą, vykdančią priėmimą konkurso būdu (į Vilniaus licėjų, Biržiškos, Žirmūnų gimnaziją) arba įgyvendinančią specializuoto ugdymo krypties programą ar savitos pedagoginės sistemos elementus (VGTU inžinerijos licėjų, Tuskulėnų gimnaziją, Vilniaus Ozo gimnaziją, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją, Vilniaus Fabijoniškių gimnaziją) (aprašo 25.1 punktas ir aprašo 1 priedas), stodamas į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, rekomenduojame pateikti prašymą ir pridėti dokumentus per e-sistemą nuo 2023 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. Koreguoti prašymą bus galima gegužės 29-31 d.

Stojant į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją reikalingi dokumentai:

 • pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (aprašo 58 punktas);
 • mokinio I-III vietos konkursuose, olimpiadose laimėjimai (žr. gimnazijos puslapyje skiltį „Papildomas konkursinis balas už mokinio laimėjimus  ir neformaliojo švietimo mokyklų lankymą)
 • neformaliojo švietimo mokyklų lankymo pažyma;
 • pasirinkus profilį papildomai pridedami:

o tiriamojo darbo projektas;
o pažyma apie mokinio 8 kl. mokomųjų dalykų I pusmečio arba I-II trimestrų pasiekimus su mokyklos antspaudu;
o dokumentai, patvirtinantys mokinio paskutinių dviejų metų patirtį, susijusią su pasirinktu profiliu.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo tvarkos aprašo 31.2. punktą – negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus galima koreguoti gegužės 29–31 dienomis.

4. Priėmimo komisija mokinių prašymus ir pateiktus dokumentus per e- sistemą nagrinėja 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

5. Priėmimo komisija nagrinėja tik per e. sistemą pateiktus prašymus ir dokumentus, kurie pateikiami prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.

6. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.

7. E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu automatiniu būdu. Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius.

8. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

9. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas nuo kovo 1 d. skelbiama interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

10. Mokiniai gali pasirinkti vieną iš gimnazijoje siūlomų profilių. Jį būtina nurodyti e. sistemoje papildomos informacijos skiltyje (informacija apie 2023 metais steigiamus profilius patvirtinta kovo 1 d.).

11. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elza Griškevič (tel. nr.+370 656 22470, el. p. adresas – priemimas@vvdg.lt).

Meniu