Rytis Komičius

Direktorius

III vadybinė kategorija,
anglų kalbos mokytojas

Rima Veronika Murmaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija,
matematikos mokytoja metodininkė

Elza Griškevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija,
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Rimantas Cegelskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Meniu