Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Daugiau

Mūsų mokiniai didžiuojasi galėdami vadintis šimtametės gimnazijos istorijos liudytojais ir metraštininkais, juk mokosi Pirmojoje lietuvių gimnazijoje, kurią prieš daugiau nei 100 metų įkūrė iškilieji J. Basanavičius, M. Biržiška ir P. Gaidelionis.

Net 66 aukštos kompetencijos mokytojai stengiasi, kad mokinio patirtis pamokose ir gimnazijos erdvėse būtų prasminga, ugdanti, vertybiškai pagrįsta, skatinanti norėti augti ir būti pavyzdžiu kitiems.

Ištisus metus mokiniai džiaugiasi jų pačių puoselėjama augmenija, kurios žaluma ramina ir atpalaiduoja ilsintis ir bendraujant. Daugiafunkcės, estetiškai įrengtos gimnazijos erdvės, kaskart atnaujinamos mokinių kūryba, įkvepia ir skatina kūrybiškus sprendimus.

Daug dėmesio skirdami asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui pedagogai veda integruotas pamokas, neapsiribojančias vien tik dėstomu dalyku bei stengiasi ugdyti gyvenimo įgūdžius. Dėl to pamokos yra įdomios, jose vyrauja aktyvūs mokymo metodai, žaidimai, darbas grupėse, kūrybiniai darbai ir projektai, laboratoriniai darbai, o klases neretai pakeičia aukštųjų mokyklų auditorijos, muziejai ir kitos netradicinės erdvės. O susitikimai su įvairiais specialistais padeda mokiniams pažinti mąstymo ir praktikų įvairovę.

Gerai besimokantys mokiniai gali lankyti „Gabių mokinių klubą“, kuriame ruošiasi šalies ir tarptautiniams konkursams bei olimpiadoms, labiau gilinasi į mokomuosius dalykus, dirba su įvairių sričių mokslininkais. Šie mokiniai nuolat pagerbiami ir apdovanojami jiems skirtuose renginiuose.

Mūsų gimnazijos išskirtinumas – mokiniai turi kūrybiškumo laisvę kurti renginių programas, siūlyti idėjas, kurių įgyvendinimas vis dažniau netelpa gimnazijos aktų salėje, o nusikelia į Vilniaus rotušę, „Siemens“ areną, kur ne tik pramoginiai renginiai, bet ir valstybinės reikšmės šventės tampa dar iškilmingesnės ir labiau patrauklesnės jaunimui.

Postmodernios kartos mokiniai gali savęs ieškoti, atrasti ir išreikšti ne tik tradicinėje popamokinėje veikloje, bet bandyti tą padaryti per kūno dizaino, šiuolaikinio šokio, elektroninės muzikos kūrimo, žurnalistikos ir kitas veiklas, kurių charizmatiški ir mokinių mylimi vadovai pastebi kiekvieną ir padeda ugdytis ryškiausioms gimnazistų savybėms.

Mokinių iniciatyva vykdomi tarptautiniai renginiai ir mainai vysto tarpkultūrinį dialogą, reikalingą formuojantis šiuolaikinio kosmopolitiško žmogaus pasaulėžiūrai. Todėl mūsų gimnazijos mokiniai neapsiriboja vien projektine veikla mokyklų ar šalies mastu ir drąsiai įgyvendina tarptautines iniciatyvas, taip plėsdami švietimo sistemos koncepciją, priartindami ją prie europinių modelių.

Tėvai yra neatsiejama gimnazijos bendruomenės dalis, kurios bendradarbiavimas ne tik turtina vaikų ir tėvų tarpusavio santykius, bet ir padeda siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Tai įsisąmoninę tėvai mielai leidžia laiką kartu mokydamiesi pozityvios tėvystės akademijose, dalyvaudami tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose ir bendrystės šventėse.

Meniu