Būkime tie, kurie vienija!

Mes esame skirtingi kaip ir kalbos, kuriomis šnekame. Daugiakalbystė – tiek daug pasaulio kalbų, jos visos skirtingos ir autentiškos kaip ir mes patys. Bet mus vienija bendri tikslai: lankome tą pačią mokyklą, priklausome tai pačiai bendruomenei ir gyvename toje pačioje valstybėje puoselėdami laisvės ir daugiakultūriškumo vertybes.

 Mielieji, su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu