Dešimtokai dalyvavo „Vilnius Tech“: pamatykite jų darbus

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Dešimtokai dalyvavo „Vilnius Tech“: pamatykite jų darbus

Dešimtokai dalyvavo „Vilnius Tech“: pamatykite jų darbus

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki kovo 31 d. II D klasės mokiniai Aurėja Ertmanaitė, Karolis Gudauskas, Justas Šukys, Edvardas Ališanka ir Pijus Čiūta dalyvavo „Vilnius Tech“ projekte, kurio metu atliko tiriamuosius darbus. Tiriamieji darbai pristatyti respublikinėje projektinių darbų konferencijoje. Kviečiame susipažinti su mokinių darbais. Trumpi jų aprašymai pateikti plakatuose.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu