Erasmus + jaunimo mainų projektas „Let the light flow“ Graikijoje

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Erasmus + jaunimo mainų projektas „Let the light flow“ Graikijoje

Erasmus + jaunimo mainų projektas „Let the light flow“ Graikijoje

            2022 m. rugpjūčio 22–28 d. Graikijoje, Kalamatos mieste, vyko Erasmus + jaunimo mainų projektas „Let the light flow“, kuriame dalyvavo Lietuvos jaunimo vadovė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja Dalia Gaidelienė kartu su 12 klasės mokinėmis Elze Karolina Petrulyte ir Aiste Abramavičiūte.

               Projekto idėja buvo suburti jaunus žmones, norinčius įgyti žinių, bendradarbiauti, inicijuoti socialinius projektus bei  juos plėtoti tarptautiniu mastu. Daug dėmesio buvo skiriama socialinėms problemoms: aplinkosaugos, švietimo, sveikatos apsaugos, skurdo mažinimo, energijos ir vandens išteklių naudojimo – toms, kurioms reikia inovatyvių sprendimų.

                Mūsų grupelės iš Lietuvos sukurto socialinio verslo pavadinimas buvo ELPIDA (išvertus iš graikų kalbos – viltis). Šią socialinio verslo organizaciją sudarė dvi dalys: įdarbinimo įstaiga socialiai pažeidžiamo sluoksnio žmonėms (pabėgėliams, kitataučiams ir neįgaliesiems) ir viešbutis kartu su restoranu bei pramogomis senyviems žmonėms.

               Socialinio verslo tikslus, uždavinius ir galimybes pristatė Aistė Abramavičiūtė; Elzė Karolina Petrulytė aptarė organizacijos patalpų nuomos, organizacijos reklamos, pelno klausimus. Likusieji grupės nariai kalbėjo apie organizacijos darbuotojų paieškos ir įdarbinimo kriterijus, pramogas senoliams, buhalterinę apskaitą ir kitus klausimus. Kadangi Aistė Abramavičiūtė ir Elzė Karolina Petrulytė buvo ne kartą savanoriavusios vaikų stovyklose bei jaunimo programose ir šio projekto metu noriai ir aktyviai pasidalijo savo įžvalgomis. Projekto dalyviai buvo sužavėti jų novatoriškomis idėjomis, kūrybingumu ir patirtimi.

       ,,Tai buvo pirmasis mano mainų projektas. Dalyvaudama projekte susipažinau su verslumo pagrindais, pagilinau savo žinias apie įvairius verslo modelius bei jų kūrimą. Viena mano įsimintiniausių akimirkų buvo savo verslo modelio kūrimas, realizavimas bei pateikimas žiūrovams. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame mainų projekte ir iš arčiau pažinti ne tik Graikiją, bet ir įvairių šalių žmones, jų kultūrą ir tradicijas. Mane sužavėjo Kalamatos miestas, šilta jūra, gigantiškos palmės ir atviri bei nuoširdūs vietiniai gyventojai‘‘, – įspūdžiais dalinosi Aistė.
„Dalyvavimas Erasmus + projekte buvo vienas geriausių mano pasirinkimų. Mainuose išmokau apie dažnai užmirštamą, tačiau nenuginčijamai svarbų, neformalųjį ugdymą. Programos metu taip pat turėjau galimybę aktualizuoti socialines problemas, ieškoti joms sprendimų, kuriant verslo modelius socialiniams verslams. Taip pat ugdžiau ir kitas EU Key esančias kompetencijas. Turbūt didžiausią akcentą skirčiau „Cultural awareness and expression“ bei „Personal, social and learning“. Manau, kad per šias 10 dienų supratau itin daug apie save pačią, įgijau nemažai pasitikėjimo, turėjau galimybę geriau pažinti Europos jaunimą. Išvažiavau iš čia pilna įspūdžių, teigiamų emocijų ir užsidegimo toliau domėtis Europą kamuojančiomis socialinėmis problemomis’’, – patirtimi dalinosi Elzė.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu