Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte

Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte

2022 m. sausio–birželio mėnesiais grupė penkių gimnazijos mokytojų, konsultuojamų aukštųjų mokyklų mokslininkų, dalyvauja tarptautiniame projekte „Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“ (angl. Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning). Įgyvendinant projektą 50 mokinių turės galimybę dalyvauti nedidelės apimties STEAM projektuose, kuriuose gilinsis į žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos temas, tyrinės medicininių kaukių poveikį deguonies kiekiui kraujyje, fizinių pratimų ir deguonies kiekio kraujyje tarpusavio ryšius, vertins anglies dioksido koncentracijas įvairiose gimnazijos erdvėse, matuos triukšmą ir konstruos vandenilio generatorių. Tikimasi, kad ši projektinė veikla padės mokiniams geriau pažinti tyrinėjamus reiškinius, ugdys mokinių kritinį mąstymą, sudomins juos tiriamąja veikla ir sudarys galimybę mokiniams pristatyti tiriamosios veiklos rezultatus bendruomenės nariams.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu