Gimnazijos mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Mokytojų ir mokslininkų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Gimnazijos mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Mokytojų ir mokslininkų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“

Gimnazijos mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Mokytojų ir mokslininkų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki birželio 20 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gamtos mokslų ir IT mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Mokytojų ir mokslininkų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“ (Nr. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546). Projekte mokytojai bendradarbiaudami su universitetų tyrėjais organizavo penkis integruotus fizikos, chemijos, biologijos, inžinerijos, IT ir anglų kalbos projektus: „Deguonies kiekio kraujyje priklausomybė nuo medicininės kaukės dėvėjimo laiko“, „Deguonies kiekio kraujyje priklausomybė nuo fizinių pratimų“, „Triukšmo lygio matavimas įvairiose gimnazijos patalpose“, „Vandenilio generatoriaus konstravimas“, „Kur CO2 gimnazijoje daugiausia?“. Vykdydami mokymosi tyrinėjant projektus mokiniai išmoko kelti tiriamuosius klausimus, atlikti tyrimą pagal suformuluotą seką, formuluoti tikslus, uždavinius ir išvadas, pagilino savo žinias bei pasiekė aukštesnių mokymosi rezultatų. Mokinių teigimu, įgyvendindami projektus jie įsitikino, kad mokymasis gali būti įdomus!

Kviečiame susipažinti su mokinių įgyvendintų tiriamųjų projektų pristatymais.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu