Įkvepianti mokytojos sėkmė Užsienio reikalų ministerijoje

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Įkvepianti mokytojos sėkmė Užsienio reikalų ministerijoje

Įkvepianti mokytojos sėkmė Užsienio reikalų ministerijoje

Komunikacijos profilio mokytoja Ana Jankelevič laimėjo geriausio viešosios kalbos vertintojo titulą bendrame Užsienio reikalų ministerijos ir klubo „First  Toastmasters of Lithuania“ renginyje, praėjusią savaitę vykusiame URM patalpose.

Susitikime dalyvavo diplomatai, konsulai ir kiti ministerijos darbuotojai, besidomintys viešojo kalbėjimo tobulinimo praktika. Renginio metu nuskambėjo daug improvizuotų ir iš anksto paruoštų kalbų, kurias vertino keturi specialistai, tarp kurių – mūsų mokytoja Ana. Kiekvienas vertintojas per nurodytą laiką turėjo pakomentuoti kalbas, išskirti jų pranašumus ir atkreipti dėmesį į tobulintinas sritis, o vakaro dalyviai balsavo už labiausiai patikusį grįžtamąjį ryšį.

Pasak mokytojos, jos pasiekimas parodo mokiniams, kad darbštumas ir atkaklumas padeda siekti tikslų, kad reikalaujantis rezultato mokytojas pats gali būti įkvepiančiu pavyzdžiu, o nauji gimnazijos bendruomenės narių pasiekimai suteikia džiaugsmo ir skatina tobulėti.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu