Kaip sąmokslo teorijos atsiranda ir pavergia mąstymą?

  1. Pradžia
  2. Mokinių naujienos
  3. Kaip sąmokslo teorijos atsiranda ir pavergia mąstymą?

Kaip sąmokslo teorijos atsiranda ir pavergia mąstymą?

Sąmokslo teorija? Kas tai? Norėdami sužinoti apie sąmokslo teorijas, šaltą, ūkanotą ir gan slidžią vasario 7 dieną aš ir komunikacijos profilio mokiniai nutipenome į tarptautinę parodą „Tikėti ar netikėti: sąmokslo teorijos“, vykusią Istorijų namuose. Įėję į pastatą, veizėjome į pilkšvai nudažytas kambario sienas, baltus baldus, prieš mus stūksančią lentyną su apeiginėmis lazdomis. Mus pasitikusi gidė Greta pranešė, jog ekskursijos metu sužinosime, kas yra sąmokslo teorija ir kokių jų yra žmonijos istorijoje. Tada nužingsniavome į parodos patalpas.

Ekskursijos vadovė abstrakčiai paaiškino sąmokslo teorijos sąvoką. Po šios trumpos įžangos ji nusivedė mus į kitą kambarį, kuriame buvo propagandinių plakatų, senų knygų, piešinių, autentiškų nacistinės Vokietijos konclagerio skarmalų ir kitų senienų. Čia ji pasakojo apie tai, kaip masonai buvo kaltinami nepalankumu bažnyčiai bei Prancūzijos revoliucijos sukėlimu; kaip buvo skleidžiamas antisemitizmas vokiečiams okupavus Lietuvą ir kitas šalis. Taip pat kalbėjo apie Šaltojo karo ir šiandienos pasaulio sąmokslo teorijas.

O tada gidė liepė susiburti į grupes po tris žmones ir kiekvienam grupės nariui padavė po rašiklį bei lapelį su nuotrauka. Mūsų tikslas buvo surasti informaciją pagal duotą nuotrauką bei parašyti, kokią sąmokslo teoriją ji simbolizuoja, prieš ką ji nuteikė ir kodėl ji atsirado. Mano grupei atiteko nuotrauka su kolorado vabalu. Išsiaiškinome, kad pavaizduotas kolorado vabalas susijęs su SSRS sąmokslo teorija. Ji tvirtino, jog Rytų Vokietijoje, virš bulvių laukų, skrisdami lėktuvais amerikiečiai barstė kolorado vabalus, kuriuos panaudojo kaip biologinį ginklą. Tokiu būdu meluodama valdžia su šalies piliečiais siekė sukurti bendrą priešininką ir gauti jų pasitikėjimą.

Atlikę darbą nudrožėme į salę, kurioje turėjome supažindinti kitus mokinius su išnagrinėta sąmokslo teorija bei išklausyti jų pačių. Salė buvo gan maža, aplinkui iš kėdžių sudarytas ratukas. Čia susirinkę mokiniai pristatė teorijas apie viduramžių judofobiją ir atšilimą. Grupės, kurioms teko parengi pranešimą apie žydus, pasakojo, kaip ši tauta buvo apkaltinta krikščionių vaikų nužudymais ritualinių apeigų tikslams. O kitos grupės kalbėjo apie atšilimo teoriją, teigiančią, kad klimato kaita neegzistuoja.

Tuomet mes gavome dar vieną užduotį. Atsisėdome ant kėdžių, nusisukę vienas nuo kito. Vienas mokinys turėjo papasakoti, ką mato piešinuke, o šalia esantis – atvaizduoti tai pagal pateiktą apibūdinimą. Kai atlikome užduotį, sudėjome darbelius su kortelėmis į ratuko vidurį. Pastebėjome, kad nekonkreti ir lėkštai suvokta informacija paveikė piešiančiųjų supratimą, kuriuo remiantis jie piešė visą vaizdą. Gidė pasakė, kad taip atsiranda ir sąmokslo teorijos. Abstrakti ir klaidinga informacija yra pretekstas sąmokslo teorijoms susikurti.

Taigi, šioje parodoje sužinojome, jog sąmokslo teorijos dažniausiai yra taikomos tam, kad pavergtų aklai pasitikinčius ir kritiškai nemąstančius individus, panaudotų juos kaip įrankį savo lūkesčiams patenkinti. Taip pat pastebėjome, kad teorijos nėra tik istorinės, bet ir šiuolaikinės problemos, su kuriomis susiduriame kasdien, todėl turime išlikti budrūs, objektyviai mąstyti ir versti ylas lįsti iš maišo.

Žurnalistų klubo Kultūros ir literatūros skilties redaktorius Karolis Grebnickas II e

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu