Kūrybingi mokytojai

Naujame metodologiniame „Kūrybingumo mokyklos“ kūrybingumo įrankių rinkinyje mokytojams skelbiama ir VVDG lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Linos Spetylaitės pamoka 12 klasei „Garšva piktžolė ar vaistažolė? A. Škėmos romano „Balta drobulė“ analizė“. Šiame leidinyje skelbiami Lietuvos ir Suomijos mokytojų praktikų parengti pamokų planai, kuriuose siūloma peržengti vieno mokomojo dalyko ribas ir kūrybiškai jungti skirtingus mokomuosius dalykus.
Leidinys yra išverstas į anglų bei suomių kalbas.
Leidinys

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu