Meninio ugdymo projektas „Šiandieninių problemų atskleidimas vaizduojant senovės lietuvių dievybes“

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Meninio ugdymo projektas „Šiandieninių problemų atskleidimas vaizduojant senovės lietuvių dievybes“

Meninio ugdymo projektas „Šiandieninių problemų atskleidimas vaizduojant senovės lietuvių dievybes“

Šiais laikais mes susiduriame su ekologinėmis (užterštumas) ir socialinėmis (nelygybė, smurtas) problemomis. Šiuo projektu noriu parodyti šiandienines negeroves, atkreipti į jas dėmesį. Jas perteikiau grimuodama savo pasirinktus modelius. Mano manymu, šiais laikais vyksta didelis tautų ir kultūrų maišymasis, todėl labai svarbu išlaikyti savo tautos savitumą, tapatybę. Įvardinama aktualias problemas nusprendžiau pasitelkti senovės lietuvių deivių ar dievų vaizdinius. Savo darbuose naudoju grimo dažus, šešėlius, makiažo šepetėlius. Parodą sudaro keturių grimo priemonėmis perteiktų dievybių nuotraukos, prie kiekvienos nuotraukos pateikiamas trumpas aprašymas apie tai, ką norėjau savo kūriniu pasakyti, ir trumpa informacija apie dievybę ir įvardijamą problemą. Parodą skiriu Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenei – mokytojams ir mokiniams.

Vandenis
Tarša turi daug įvairių pavidalų. Nuolat girdime apie vis didėjantį vandenynų užterštumą, tačiau panašus procesas prieš pat mūsų akis vyksta ir mažesniuose vandens telkiniuose – ežeruose. Trąšų nutekėjimas iš laukų į vandenis, įmonės, kurios atliekas išpila tiesiai į ežerus, sukelia daug problemų. Tokios atliekos sukelia vandens žydėjimą – procesą, kai intensyviai vystosi mikroskopiniai dumbliai (melsvadumbliai). Dumbliai uždengia ežero paviršių, o ant dugno esantys augalai, negaudami šviesos, nunyksta. Išnykus augalams, išnyksta žuvys ir kiti organizmai, pradeda veistis dėlės. Vandenis – baltų dievybė, kuri saugo vandenis ir gyvena (dažniausiai) ežeruose. Vandenis šiuo atveju yra vandens žydėjimo, kurį sukėlė žmogaus veikla, auka.


Modelis: Vėjas Nalivaika (3e)

Skalsa
Skalsa senovės lietuvių mitologijoje – gausos, palaimos, pilnatvės deivė. Šiais laikais žmonės susiduria su nepritekliumi arba pertekliumi. Toks socialinis susiskaldymas vis auga. Viena pusė pasaulio skęsta turtuose ir gausoje, kita pusė skursta. Šiuo darbu norėjau parodyti nelygybę materialinėje plotmėje.

Modelis: Ugnė Biršonaitė (2d)

Saulė
Per paskutinį šimtmetį, paspartėjus industrializacijai, į atmosferą išskiriamas anglies dioksidas, metanas, diazoto monoksidas ir kitos dujos veikia nusistovėjusią pusiausvyrą, tuo sukeldamos visuotinio atšilimo grėsmę. Šiuo kūriniu norėjau parodyti Saulę, kuri baltų ir daugelyje kitų tikėjimų laikoma gyvybės ir džiaugsmo nešėja, tačiau dėl mūsų veiklos tapo atšiauri, mirtina ir negailestinga.

Modelis: Aistė Užaitė (2e)

Lauksargis
Lauksargis senovės lietuvių mitologijoje – lauko dievas, dirbamų laukų ir gyvulių globėjas. Lauksargis sergsti laukus nuo nederliaus ir nelaimių. Dėl padidėjusio žmonių skaičiaus ir išaugusio maisto poreikio visi (išskyrus bioūkių) pasėliai yra purškiami įvairiais pesticidais, kad būtų lengviau kontroliuoti tūkstančius piktžolių, kenksmingų vabzdžių rūšių, išvengti augalų ligų, galinčių pakenkti derliui. Dėl per didelio ir per dažno laukų purškimo pesticidais Lauksargis, kurio namai yra laukai, nebegali kvėpuoti.


Modelis: Laurynas Stravinskas (2d)

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu