NATO karių susitikimas su gimnazistais

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. NATO karių susitikimas su gimnazistais

NATO karių susitikimas su gimnazistais

Gruodžio 6 d. į susitikimą su VVDG mokiniais atvyko Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) kariai. Pristatymo metu kariai informavo mokinius apie NATO bendradarbiavimą su Lietuva ir NATO pajėgų integravimo padalinius Lietuvoje. Leitenantas Noudas Belseris, olandų karininkas, dislokuotas NATO Lietuvoje, Rukloje, kalbėjo apie atsakomybes Lietuvai. Susitikimo metu buvo integruotos anglų kalbos ir istorijos pamokos. Kariai atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus, gimnazistai dalyvavo interaktyviame žaidime, išbandė karinę aprangą – liemenes ir šalmus.

NATO kariai pažadėjo sugrįžti su kitomis misijomis VVDG bendruomenei, supažindinant su NATO veikla.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu