Praktinė konferencija „Šiuolaikinė pamoka augančiame Vilniuje“

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Praktinė konferencija „Šiuolaikinė pamoka augančiame Vilniuje“

Praktinė konferencija „Šiuolaikinė pamoka augančiame Vilniuje“

   Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija sausio 5 dieną surengė praktinę konferenciją „Šiuolaikinė pamoka augančiame Vilniuje“, skirtą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir mokyklų administracijos nariams. Minint Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų pirmojoje lietuvių gimnazijoje buvo kalbamasi apie šiuolaikinę ir įtraukią pamoką, jos organizavimo būdus bei įvairių iššūkių pamokoje įveikimą. Vertingus pranešimus skaitė ir aktualius praktinius užsiėmimus vedė gimnazijos mokytojai ir bendruomenės nariai.

Renginio akimirkos:

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu