Tradicija, tradicijos, tradiciniai renginiai… Šiuos ir jiems giminiškus žodžius dažnai tariame ir girdime, rašome ir skaitome, nes be jų prasmės ir konteksto tiesiog  neįmanoma kalbėti, pasakoti apie bendravimą, veiklą, santykius, apie matomus ir nematomus dalykus, apie būsenas ir jausenas…

Tradicija – tarsi santaka, kurioje dabartis susitinka su praeitimi, o kartu jau ir į ateitį žvilgsnį meta, tai lyg tiltas, ant kurio stovėdami matome laiko upės tėkmę ir jos veidrody atsispindinčius save…

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos tradicijų ištakos – praeity: 1915-aisiais metais įkurtos pirmosios lietuviškos gimnazijos veikloje, buvusios 1-osios vidurinės, vėliau A. Vienuolio vardu vadintos mokyklos ir gimnazijos darbuose, ten dirbusių ir besimokiusių žmonių sumanymuose ir iniciatyvose.

Dabartiniai mokiniai ir mokytojai ieško tų sąsajų ir jas įprasmina savo darbuose, organizuojamuose renginiuose. Be abejo, kasmet randasi ir naujų veiklų, naujų švenčių, originalių projektų, kurie ilgainiui gal irgi įgis tradicinių statusą, taps reikalingi ir svarbūs būsimoms kartoms.

Tradiciniai renginiai būtini. Jie pratina ne tik beatodairiškai lėkti pirmyn, bet ir skatina atsigręžti, tarsi atsistoti vienoje rikiuotėje su buvusiais, susirungti su jais, pasimokyti iš jų, o sykiu parodyti, kuo ir kodėl mes esame juos pranokę, padeda suprasti, kas laikina, o kas amžina…

Šventės sutaurina ir įprasmina kasdienybę, vienija bendruomenę, sudaro sąlygas kiekvienam būti joje reikalingam, pažinti save ir realizuoti savo galimybes.

Susipažinę su tuo, kas vyko, vyksta ir vyks, kurkime dar nebūtus projektus, dar nešvęstų, bet mums reikalingų švenčių scenarijus.

Saugodami ir puoselėdami tradicijas, ieškokime ir naujų kelių – tokių, kuriais po mūsų norėtų eiti kiti…

Gimnazijos tradicijos:

Gimnazijos įkūrimo diena.  Nuo 1915m.kiekvieną rudenį, spalio mėnesį, gimnazijos bendruomenės nariai su viltimi planuoja savo ateitį, džiaugiasi praėjusių metų darbais. O gimnazijos įkūrimo jubiliejines sukaktis pažymi gražiomis šventėmis, koncertais.

Ir visi didžiuojamės, kad esame iš VDG…

Vasario 16-osios šventė. Ši svarbi mūsų istorijai data buvo minima nuo 1918m. iki 1941m. Nuo 1989m.- ir vėl iškilmingai švenčiama. Nuo 2006m. pagal  Jono Basanavičiaus tradiciją  šią dieną atstovai iš kiekvienos klasės susirenka prie vyšnių arbatos, aptaria gimnazijos puoselėjamas vertybes, filosofiją „Virsmas – valios, dvasios, gebėjimų”.

Ir taip mes saugome savo tautinį identitetą…

Vytautinės. Šios garbingos vardinės  buvo švenčiamos nuo 1922m. iki 1941m. Tradicija vėl atgaivinta 2006m., gimnazijai sugrąžinus Vytauto Didžiojo vardą. Šis vardadienis primena tautos ir gimnazijos istoriją, čia dirbusius iškilius žmones.

Ir nepamirštame pasveikinti mūsų gimnazijos Vytautų bei Vytaučių…

Spartakiada „ Draugystės taurė“. Nuo 1961 m.  Rygos 1- osios  valstybinės, Talino Gustavo Adolfo ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijų sportininkai susirenka kurioje nors sostinėje ir išmėgina savo jėgas įvairiose sporto rungtyse.

Ir visada laimi draugystė…

Olimpiada „ Ryga – Talinas – Vilnius“. Nuo 1987m. Rygos 1- osios  valstybinės, Talino Gustavo Adolfo ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijų išmintingiausieji matematikai, fizikai ir chemikai dalyvauja olimpiadoje. Nuo  2008m. prie jų prisijungė ir moksleiviai iš  Švedijos, Suomijos,  Rusijos mokyklų.

Ir taip mes dalijamės patirtimi ir turtėjame.…

Socializacijos stovykla. Nuo  2006m  I ir III klasių mokiniai  birželio mėnesį penkioms dienoms vyksta į stovyklą  gražiame gamtos kampelyje. Čia, kitoje edukacinėje aplinkoje, jie mokosi savarankiškumo, ugdosi  socialines kompetencijas, kuria, sportuoja, pramogauja.

Ir taip tampame artimesni vieni kitiems…

Kūrybos naktis. Nuo  2006m. kurią nors alyvomis kvepiančią naktį gimnazijoje susirenka mokiniai, besidomintys menu. Jie šoka, dainuoja, piešia ir vaidina čia iki pat aušros. Socialinės pedagogės parašas:

Ir žinome, kad gražiausias yra kuriantis žmogus…

Tylos rytas. Nuo 2007m. paskutinę dieną prieš Kalėdų atostogas gimnazijoje vedamos Tylos ir Susikaupimo pamokos, per kurias bendruomenės nariai bendrauja tik gestais, žvigsniais ir širdimis.

Ir suvokiame, kiek daug prasmės tyloje…

Gimnazijos savivaldos institucijų sueigos.  Į jas nuo 2007m. renkasi Gimnazijos, Mokinių , Tėvų tarybų , Tėvų valdybos ir Mokytojų komiteto nariai. Šių savivaldos institucijų atstovai aptaria Mokyklos strategijos įgyvendinimą, bendruomenės narių vaidmenį ir  indėlį kuriant sėkmės mokyklą.

Ir taip mes suprantame, jog viskas priklauso nuo mūsų pačių…

Atvirų durų diena. Nuo 2006m. kiekvieną kovo trečiąjį  ketvirtadienį gimnazija atveria duris plačiajai visuomenei. Tai galimybė  visiems vilniečiams susipažinti su viena seniausių Lietuvos mokyklų, pajusti  čia vyraujančią atmosferą, prisiliesti prie šimtametės jos istorijos.

Ir siekiame būti atviri visiems…

Meniu