Ugdymo proceso organizavimas

  1. Pradžia
  2. Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

2020–2021 mokslo metai:

Klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.
Pusmečių trukmė

Pirmasis pusmetis                  2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 29 d.

Antrasis  pusmetis                  2021 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
Ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 22 d.

2021 m. gegužės 21 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis 185 163
Vasaros atostogos 2021 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.
Meniu