Ugdymo proceso organizavimas

  1. Pradžia
  2. Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

2021-2022 mokslo metai:

Klasės I II III IV
Ugdymo proceso
pradžia

2021 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė

Pirmasis pusmetis                   2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.         
Antrasis pusmetis                    2022 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų)
atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario
(Velykų)
atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Ugdymo proceso
pabaiga

2022 m. birželio 23 d.

2022 m.

birželio 16 d.

2022 m.
gegužės 26 d.

Ugdymo proceso
trukmė dienomis
(savaitėmis)

185 (37)

180 (36)

165 (33)

Vasaros atostogos

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 2022 m.

birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d.

2022 m. brandos
egzaminų sesijos
pabaiga – rugpjūčio 31 d.

 

Meniu