Ugdymo proceso organizavimas

  1. Pradžia
  2. Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

Klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.
Pusmečių trukmė Pirmasis pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.

Antrasis pusmetis 2024 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Ugdymo proceso pabaiga 2024 m. birželio 26 d. 2024 m.

birželio 18 d.

2024 m.

birželio 4 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis (savaitėmis) 185 (37)

 

180 d. (36) 170 d. (34)
Vasaros atostogos 2024 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 2024 m.

birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.

2024 m. brandos

egzaminų sesijos pabaiga –

rugpjūčio 31 d.

Meniu