VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA TAPO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO MOKYKLA

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA TAPO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO MOKYKLA

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA TAPO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO MOKYKLA

          Šių metų balandį, iškart po šv. Velykų, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija po dvejus metus trukusio akreditacijos proceso tapo antrąja valstybine bendrojo ugdymo mokykla Vilniuje, kurioje 11–12 klasių mokiniai nuo šių metų rugsėjo galės nemokamai mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą. „Gimnazijos bendruomenei – tai ne tik svarbus įvertinimas, tačiau ir didelis žingsnis į priekį, siekiant dar geresnės, į mokinio individualią sėkmę orientuotos ir tarptautinius standartus atitinkančios ugdymo kokybės.“ – savo džiaugsmu dalijasi gimnazijos direktorius Rytis Komičius. 

          Gimnazija sprendimą tapti Tarptautinio bakalaureato tinklo nare priėmė ne vedina mados tendencijų, tačiau atsižvelgdama į bendruomenės pasirengimą ir programos artumą dabartinei gimnazijos ugdymo filosofijai. Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa ypatinga, nes jos ugdymo filosofija orientuota į mokinį, jo holistinį ugdymą ir aukštą ugdymo kokybę. TB Diplomo programoje dirbantys mokytojai tiki mokinio galiomis ir tuo, kad kiekvienas mokinys iš prigimties yra norintis tyrinėti ir žinoti, kad kiekvienas programoje besimokantis jaunuolis yra rūpestingas, rizikuojantis, reflektuojantis, besilaikantis disciplinos ir susitarimų, harmoningas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis. Toks mokinio savybių aprašas suteikia ugdymui kryptį ir keičia patį ugdymo procesą, kuris nukreiptas į individualią mokinio sėkmę ir bendros geresnio ir taikesnio pasaulio vizijos įgyvendinimą, pasiekiamą per tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą.

          „Esate pasaulinės mokyklų bendruomenės dalis, pasiryžusi ugdyti išmanančius, rūpestingus jaunuolius, kurie būtų pasirengę sėkmingai mąstyti apie savo ateitį, ją planuoti ir prisidėti prie to, kad pasaulis būtų darnesnis ir taikesnis. Labai vertiname Jūsų mokyklos pedagogus, administraciją, mokinius ir jų šeimas už aktyvų vaidmenį siekiant įgyvendinti Diplomo programą. Teigiami šio pasirinkimo rezultatai bus akivaizdūs Jūsų bendruomenėje, kai Diplomo programos mokiniai baigs ją ir imsis veiklos, gerinančios socialinę, kultūrinę ir ekonominę aplinką vietos, nacionaliniu ir galbūt tarptautiniu mastu.“ – šiais žodžiais gimnaziją pasveikino Olli-Pekka Heinonen, TB Pasaulio mokyklų organizacijos generalinis direktorius. Tai tik dar kartą parodo ne tik tai, kad TB Diplomo programa yra išskirtinė savo filosofija, bet kad ji pripažįstama visame pasaulyje bei atveria kelią tolimesnėms studijoms Lietuvoje ir bet kurioje kitoje šalyje. 

          Nuo 2023 m. gegužės 1 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija pradės priėmimą į pirmą TB Diplomo programos grupę, į kurią planuoja priimti iki 30 būsimų vienuoliktokų ne tik iš VVDG, bet ir kitų Vilniaus mokyklų. Mokiniai pirmaisiais metais galės pasirinkti tris aukštesnio lygio (6 savaitinės pamokos) ir tris standartinio lygio (4 savaitinės pamokos) dalykus, tarp kurių lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba ir literatūra, psichologija, istorija, biologija, fizika, matematika ir jos taikymas bei informacinės technologijos. Be šių mokomųjų dalykų mokiniai mokysis į kritinį mąstymą orientuoto dalyko, pavadinto Žinių teorija, taip pat atliks kūrybinę, meno ir sporto veiklas bei rengs individualų tyrimą pasirinkta tema. Svarbu atkreipti dėmesį, kad programos mokomoji kalba – anglų.

          Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad nuo šiol galės pasiūlyti geriausia, ką šiandien gali pasiūlyti ne tik dabar joje besimokantiems mokiniams, bet ir kitiems vilniečiams, kurie seniai svajojo mokytis prasmingai. „Norime padėkoti keliems puikiems kolegoms, kurie palaikė mus ir prisidėjo prie to, kad tapome TB mokykla, – tai Danguolei Miškinienei, Kauno Jablonskio gimnazijos direktorei, Laurai Vizbarienei, Karalienės Mortos gimnazijos vadovei, Virgilijui Sauliui, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Alinai Kowalewskai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajai patarėjai. Ir, žinoma, kiekvienam mokytojui, mokiniui ir mokinio tėvui ar mamai, kurie aktyviai dalyvavo šioje kelionėje.“ – pabrėžia gimnazijos direktorius Rytis Komičius. 

 

Primename, kad mokinių priėmimas bus pradėtas 2023 m. gegužės 1 d., tad kviečiame sekti informaciją gimnazijos el. puslapyje https://vvdg.lt/tarptautinis_bakalaureatas/ bei dalyvauti mokyklos organizuojamuose informaciniuose renginiuose.

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu