Visuomenės sveikatos specialistė

 1. Pradžia
 2. Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje:

 • teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas – komplektuojant kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes, prižiūri gimnazijos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašus atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • užtikrina asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuojant priemones epidemijai užkirsti.

Kita informacija:

 

Visuomenės sveikatos specialistė

Galina Radzevič

318 kabinetas

g.radzevic@vvdg.lt

Meniu