Vizija ir misija

  1. Pradžia
  2. Vizija ir misija

Vizija

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija užtikrinanti efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi, atvira pozityviai kaitai. Tai siekianti tobulėti organizacija, puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių sąlygų, suteikianti visapusiškų žinių, padėsiančių jauniems žmonėms rasti savo vietą Lietuvoje ir Europoje.
Mokyklos bendruomenė bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla.

Misija

Užtikriname vidurinio ugdymo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir jos įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės ugdymą (šviet. įst. 43 str. 7 p).
Gimnazija ugdo tas vertybines nuostatas, kurios padės mokiniui orientuotis žinių visuomenėje ir prisitaikyti veiklos pasaulyje.
Gimnazijoje mokiniai, įgiję kokybiškų žinių ir įgūdžių, bus aktyvūs, savarankiški, atsakingi, iniciatyvūs, verslūs Lietuvos ir Europos piliečiai, branginantys savo tautiškumą.

Meniu