Gimnazija užsako vadovėlius, mokymo priemones bei literatūrą už moksleivio krepšelyje skirtas lėšas, remdamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus  2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A15-961 „Dėl Vilniaus mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo“.

2015-2016 m.m. nupirkta vadovėlių bei mokomųjų priemonių už 8123,48 Eu.

2016-2017 m.m. numatoma įsigyti vadovėlių už 8600 Eu.

Meniu