Gimnazijos bendruomenė dalyvauja bandomajame „Bloomberg“ projekte

  1. Pradžia
  2. Naujienos
  3. Gimnazijos bendruomenė dalyvauja bandomajame „Bloomberg“ projekte

Gimnazijos bendruomenė dalyvauja bandomajame „Bloomberg“ projekte

Nuo 2021 m. rugsėjo 20 dienos Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija drauge su kitomis keturiomis Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklomis dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame bandomajame „Bloomberg“ projekte, kurio šūkis – „Vilnius – viena didelė atvira mokykla“.
Projekte dalyvauja visi gimnazijos IIA, IIB ir IIC klasių mokiniai, kurių ugdymas organizuojamas kiek kitaip nei likusių mokyklos mokinių. Šie gimnazistai dvi savaites mokosi įprastu kontaktiniu būdu, trečiąją savaitę skiriant mišriajam ugdymo būdui, kurio metu mokiniai dalyvauja nuotolinėse pamokose, susitikimuose, edukacinėse programose ir veiklose kitose erdvėse, savarankiškai atlieka mokytojų parengtus bendradarbiavimo projektus bei juos pristato, taip įgyvendinant mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo programas.
Šiuo bandomuoju projektu siekiama stiprinti mokinių motyvaciją mokytis bei didinti jų pasitenkinimą ugdymo procesu. Tikima, kad išaugusi mokinių motyvacija lemia aukštus mokymosi pasiekimus, kurie leidžia
patirti sėkmę, teikia emocinės pilnatvės pojūtį.

Daugiau apie projektą (atsisiųsti).

Apie mus

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija, kurią 1915 metais įkūrė M. Biržiška, J. Basanavičius ir P. Gaidelionis. Kaip ir anuomet, gimnazija užtikrina efektyvų ir kokybišką mokymą ir mokymąsi bei yra atvira pozityviai kaitai. Šiandieninė gimnazija siekia tobulėti, puoselėja savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, lanksčiai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, suteikia visapusiškų žinių, padėsiančių jaunam žmogui rasti savo vietą Lietuvoje ir Pasaulyje, tad ir mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

Socialiniai tinklai

Naujienos

Meniu