Kvietimas dalyvauti VVDG Tėvų dienoje

Gerbiami mokinių tėveliai,

Kviečiame jus dalyvauti 2023 m. lapkričio 16 d. nuo 15.00 val. iki 19.00 val. organizuojamoje Tėvų dienoje, kurioje nuotoliniu būdu galėsite susitikti individualiai konsultacijai su pasirinktu dalyko mokytoju.

Registraciją rasite Tamo dienyne.

Registracija vykdoma iki 2023 m. lapkričio 8 d.

Jei turėtumėte klausimų, kviečiame kreiptis į savo klasės vadovę.

Meniu