Kvietimas dalyvauti VVDG Tėvų dienoje

Gerbiami mokinių tėveliai,

Kviečiame jus dalyvauti 2022 m. lapkričio 3 d. organizuojamoje Tėvų dienoje, kurioje nuotoliniu būdu galėsite susitikti individualiai konsultacijai su pasirinktu dalyko mokytoju.

Registraciją rasite Tamo dienyne.

Registracija vykdoma iki 2022 m. spalio 28 d. 13 val.

Jei turėtumėte klausimų, kviečiame kreiptis į savo klasės vadovę.

Meniu